Pamięci ofiar akcji „Wisła”

Ilustracja do artykułu 108.jpg

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję w sprawie upamiętnienia czystek etnicznych w 70 rocznicę rozpoczęcia akcji „Wisła”

25 kwietnia 1947 roku Prezydium Rady Ministrów zadecydowało o przeprowadzeniu w południowo-środkowo-wschodniej Polsce akcji deportacyjnej pod kryptonimem „Wisła”. To działanie mające na celu walkę z Ukraińską Powstańczą Armią i Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów stało się w rzeczywistości czystką etniczną, która dotknęła około 150 tys. osób o przynależności łemkowskiej i ukraińskiej.

Na terenie obecnego województwa śląskiego przez Centralny Obóz Pracy w Jaworznie przeszło blisko cztery tysiące deportowanych, sto kilkadziesiąt znalazło śmierć.

„W 70 rocznicę tragicznych wydarzeń Sejmik Województwa Śląskiego czuje się w obowiązku upamiętnić ofiary czystek etnicznych, stanowiących naruszenie podstawowych praw człowieka. Los wysiedlonych Łemków i Ukraińców niech będzie przestrogą przed stosowaniem zasady zbiorowej odpowiedzialności i polityka przymusowej asymilacji” – czytamy w przyjętej rezolucji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony