Rok 2018 będzie rokiem Odry?

Ilustracja do artykułu 4218.jpg

Wspólne posiedzenie Komisji Sejmików poświęcone sprawom Odry

We Wrocławiu odbyło się wspólne posiedzenie merytorycznych Komisji Sejmików Województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego  i Zachodniopomorskiego poświęcone sprawom rzeki Odry. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, środowisk naukowych i biznesowych, a także zainteresowanych stowarzyszeń.

Wydarzenie to miało związek z inicjatywą samorządów województw „odrzańskich” ustanowienia roku 2018 „Rokiem Odry”. Podczas posiedzenia przedstawiono referaty dotyczące m.in. poprawy jakości wód rzeki Odry, jej wykorzystania turystycznego, zagadnień ochrony przed powodzią i suszą, a także spodziewanych efektów planowanej modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mówił o planowanych inwestycjach w dorzeczu Odry.

„Rok Odry” ma stanowić wyraz zainteresowania samorządów planami modernizacji i rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Poza korzyściami związanymi z zyskaniem bezpiecznego i ekonomicznego sposobu transportu infrastruktura śródlądowych dróg wodnych daje również inne możliwości związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi, energetyką czy rozwojem wielu gałęzi turystyki i rekreacji. Jest to również niepowtarzalna okazja, aby nawiązać i pogłębić współpracę międzyregionalną na wielu polach: gospodarki, turystyki, promocji, a nawet nauki i innowacji. Warto przypomnieć, że 22 maja 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął stanowisko w sprawie modernizacji i rozwoju tego szlaku wodnego.

„Równoważenie systemu transportowego poprzez rozwój transportu wodnego z pewnością stanie się impulsem rozwoju regionów, w tym województwa śląskiego. Infrastruktura śródlądowych dróg wodnych i urządzeń towarzyszących, poza funkcją transportową, służy również innym celom, takim jak ochrona przed powodzią i skutkami suszy poprzez retencjonowanie wody. Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne pełnią również bardzo ważne funkcje ekologiczne. W niektórych przypadkach możliwe staje się energetyczne wykorzystanie zgromadzonych wód. Podstawową jednak korzyścią płynącą z systemu żeglownych rzek i kanałów jest zmniejszenie generowanych przez transport samochodowy presji na środowisko. Potrzeba ograniczenia tych negatywnych oddziaływań nie powinna podlegać żadnej dyskusji” – czytamy w stanowisku radnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony