Sejmik Sejmików

Ilustracja do artykułu 90.jpg

W Łodzi pod hasłem „Samorządowe oblicza regionów” pierwszy raz w historii odbył się Kongres Sejmików Województw Rzeczpospolitej Polskiej, nazwany także Sejmikiem Sejmików

Radni wojewódzcy z całej Polski, w tym liczna grupa reprezentująca Sejmik Województwa Śląskiego, odpowiedzieli na zaproszenie Zofii Szalczyk, Przewodniczącej Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, Marka Mazura, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Witolda Stępnia, Marszałka tego województwa i wzięli udział we wspólnych obradach. Uczestnicy wysłuchali prelekcji gości: prof. Jerzego Buzka, który wprowadzał reformę samorządową, prof. Jerzego Stępnia, jednego z jej twórców oraz dra Jana Olbrychta o samorządzie terytorialnym jako podstawie demokratycznego państwa prawa, o reformie samorządowej, jej założeniach i realizacji oraz o perspektywie budżetowej Unii Europejskiej po 2020 r.

Głos zabrali również przedstawiciele władzy państwowej, liderzy ugrupowań parlamentarnych, przedstawiciele Związku Województw RP oraz radni wszystkich 16 województw, w tym Stanisław Dąbrowa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, oraz Jerzy Gorzelik, przewodniczący Klubu Radnych RAŚ. Mówcy – przywołując przepisy Konstytucji RP – dyskutowali o obawach o dalsze losy samorządu terytorialnego w Polsce, a szczególnie samorządu województwa, i podkreślali ważną rolę samorządu w kształtowaniu państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnicy Kongresu podpisali się pod deklaracją, w której zamanifestowali swoje przywiązanie do idei samorządności terytorialnej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony