Sejmik za inicjatywą uchwałodawczą dla mieszkańców

Mieszkańcy województwa śląskiego będą mogli wnosić pod obrady Sejmiku projekty własnych uchwał. Wystarczy zebrać minimum 10 tys. podpisów

Podczas Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Województwa. Przyznają one inicjatywę uchwałodawczą grupie co najmniej 10 tys. mieszkańców regionu.

Aby inicjatywa radnych weszła w życie, wymagane są jeszcze uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów.

Takie rozwiązania są już stosowane w polskich samorządach. Inicjatywę grupie mieszkańców przyznaje Statut Województwa Lubuskiego, a także statuty dużych miast, np. Krakowa, Warszawy, Katowic, Poznania.

Obecnie w Samorządzie Województwa Śląskiego inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sejmikowi Województwa - grupie co najmniej 4 radnych, klubom, komisjom, przewodniczącemu Sejmiku, a także Zarządowi Województwa i Marszałkowi.

Statut Województwa jest aktem prawa miejscowego o podstawowym znaczeniu dla Samorządu Województwa Śląskiego. Reguluje m.in. zadania i zakres działania województwa, funkcjonowanie władz regionu, organizuje prace Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, reguluje zasady finansowania samorządu, kwestie dotyczące mienia oraz zasady współpracy zagranicznej województwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony