Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

zbiorowe zdjęcie radnych Młodzieżowego Sejmiku oraz gości - kilkudziesięcioro ludzi w postawie stojącej

I Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego kadencji 2024-2026

28 maja 2024 r. w sali Sejmu Śląskiego odbyła się I Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego nowej kadencji.

Sesję otworzył Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jacek Jarco.
Następnie, zgodnie z zapisami statutu Młodzieżowego Sejmiku, prowadzenie obrad zostało przekazane najstarszemu wiekiem radnemu Młodzieżowego Sejmiku obecnemu na sesji – Kamilowi Lorkowi.

Podczas sesji radni złożyli ślubowanie. Otrzymali również zaświadczenia o wyborze na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Nowym Przewodniczącym Młodzieżowego Sejmiku Województwa został Szymon Sidło.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony