Śląskie docenia owoce reformacji

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję w sprawie 500 lat reformacji

W trakcie obrad Sejmiku Województwa Śląskiego radni jednogłośnie przyjęli rezolucję w tej sprawie. To wyjątkowa okazja, by zaznajomić mieszkańców województwa z historią ruchu reformacyjnego i przypomnieć znaczące wydarzenia, miejsca, a także postaci wybitnych śląskich ewangelików.

Warto przypomnieć, że rezolucja jest nawiązaniem do uchwały przyjętej przez Sejmik 21 września 2015 roku i ustanawiającej rok 2017 Rokiem Reformacji. Obchody pięćsetlecia reformacji zainaugurowano już 31 października 2016 roku w cieszyńskim kościele Jezusowym, największej świątyni luterańskiej w Polsce. W uroczystym nabożeństwie obok biskupów diecezjalnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego uczestniczyli przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich, m.in. prymas Polski Wojciech Polak. „Cieszę się, że to szczególne wydarzenie może zostać zainaugurowane w naszym regionie – regionie wyjątkowym ze względu na wieloletnie zgodne współistnienie kultur, religii i narodowości. Dziękuję luteranom za ubogacenie województwa i jednoczenie ludzi ponad podziałami” – podkreślał wówczas marszałek Wojciech Saługa.

Jak czytamy w rezolucji, radni Sejmiku Województwa Śląskiego wyrażają wolę, by w Cieszynie – mieście reformacji podkreślić zasługi byłych i obecnych mieszkańców regionu wyznania ewangelickiego, dziękując za zaangażowanie na rzecz wspólnoty regionalnej i wyrażając nadzieję na dalszą owocną, pełną wzajemnego szacunku i zrozumienia współpracę, która czyni śląską różnorodność szansą i bogactwem kulturowym dla Polski. Idea Roku Reformacji nawiązuje do wydarzeń sprzed pięciuset lat, kiedy Marcin Luter opublikował słynnych 95 tez, dając w ten sposób początek reformacji, czyli odnowie Kościoła. Ruch reformacyjny dotarł także na Śląsk i przez pięć wieków wpływał na zróżnicowanie wyznaniowe i rozwój regionu. Ta różnorodność przyczyniła się do rozkwitu życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i edukacji oraz działalności charytatywnej. Wśród najbardziej znanych ewangelików z naszego regionu wymienia się m.in. ks. Jerzego Trzanowskiego, Walentego Roździeńskiego, rodziny Hochbergów, von Donnersmarcków, Dietlów, siostrę Ewę Thiele-Winkler, ród Michejdów, ks. Andrzeja Buzka, Jana Kubisza, męczenników reżimu nazistowskiego – ks. Karola Kulisza i Jana Sztwiertnię, a także Jana Gawlasa i Stanisława Hadynę.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony