V sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala obrad podczas V sesji Sejmiku

4 lutego br. odbyła się V sesja Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji

Radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 oraz budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok, a także w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. Sejmik wyraził też opinię dotyczącą zmiany obszaru granic Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Przedmiotem obrad były również sprawy z obszaru edukacji (reorganizacja szkół podległych marszałkowi województwa) i organizacji pracy Sejmiku (zmiany składu Komisji).

W drugiej części sesji Radni poświęcili kilkadziesiąt minut na składanie interpelacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony