VII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala obrad podczas VII sesji Sejmiku

15 kwietnia br. odbyła się VII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji

Radni podjęli 19 uchwał, w tym między innymi w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego oraz w budżecie województwa, w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów dla województwa i udzielenia pomocy finansowej kilku jednostkom samorządu terytorialnego. Określono także zadania, na które Samorząd Województwa Śląskiego przeznaczy w 2019 roku pieniądze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Radni zapoznali się z informacją z realizacji programu „Śląskie dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny”, z raportem z wykonania w 2018 roku „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2017-2020” oraz z informacją o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach.

Część posiedzenia poświęcona była dyskusji o realizacji projektu e-CareMed. Tradycyjnie również kilkoro radnych przedstawiło interpelacje i wnioski.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony