VIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Prezydium sejmiku wraz z zarządem województwa podczas VIII sesji Sejmiku

20 maja br. odbyła się VIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji

Radni podjęli uchwały w sprawach:

- finansowych dotyczących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie województwa na 2019 rok,

- wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

- udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu pn. „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2019 roku”.

Podjęto także decyzję o kontynuacji udzielania pomocy finansowej dla gmin Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Głos w tym punkcie obrad zabrał Śląski Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski. Pieniądze na zakup nowych wozów trafią m.in. do jednostek w Jaworznie, Rybniku, Dąbrowie Górniczej, Mikołowie, Goleszowie, Koziegłowach, Bobrownikach, Herbach, Lędzinach, czy Kobiórze.

Podczas sesji radni wojewódzcy pochylili się także nad oceną sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2018 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony