X sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala obrad podczas X sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

24 czerwca br. odbyła się X sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sesję rozpoczęło złożenie ślubowania przez Radnego Wojciecha Koniecznego, który objął mandat po odejściu Marka Balta do Parlamentu Europejskiego.
Następnie w głosowaniu tajnym uzupełniono skład Zarządu. Jego członkiem została Beata Białowąs, dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Zastąpiła na tym stanowisku Michała Wosia, który wszedł w skład Rady Ministrów. Michał Woś nadal pozostaje radnym Sejmiku.

Po rozpatrzeniu raportu o stanie Województwa Śląskiego za 2018 rok Sejmik udzielił wotum zaufania Zarządowi Województwa. Zatwierdził także sprawozdanie roczne z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe Województwa Śląskiego za 2018 rok i w kolejnej uchwale udzielił Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2018.

Radni podjęli także szereg decyzji w sferze finansowej, w tym przyznali dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2019 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Przedmiotem obrad było także określenie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego, zmiana Statutu WORD w Bielsku-Białej oraz wystąpienie województwa ze Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”.

Z inicjatywy Marszałka Jakuba Chełstowskiego radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli także apel dotyczący wspólnych działań na rzecz ochrony Parku Śląskiego – unikatowej "oazy zieleni" pośrodku kilkumilionowej aglomeracji górnośląskiej i największego parku miejskiego w tej części Europy.

Radni wysłuchali także informacji o aktualnej sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie oraz złożyli na ręce Przewodniczącego Sejmiku interpelacje w istotnych dla ich wyborców sprawach.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony