XIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala obrad podczas XIII sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

23 września br. odbyła się XIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji

Podczas sesji Radni przegłosowali m.in. uchylenie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przy Placu Sejmu Śląskiego 1.
Decyzja została podjęta na podstawie rekomendacji powołanego przez Marszałka w maju br. Zespołu ds. analizy zasadności kontynuowania procedury nabycia od Uniwersytetu Śląskiego nieruchomości położonej przy Placu Sejmu Śląskiego na potrzeby siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przedmiotem obrad były także bieżące sprawy budżetowe oraz wybór przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie.


Miłym akcentem poprzedzającym obrady było wręczenie Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego Łukaszowi
i Pawłowi Golcom – liderom zespołu Golec uOrkiestra, mieszkańcom Żywiecczyzny.

Odznaka nadawana jest za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego. Radny Stanisław Baczyński, członek Kapituły Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego, wygłosił laudację na cześć wyróżnionych muzyków, w której podkreślił cenną umiejętność Łukasza i Pawła Golców łączenia różnych aktywności i realizacji projektów nie tylko muzycznych, ale społecznych i edukacyjnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony