XIV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala obrad podczas XIV sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

21 października br. odbyła się XIV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji

Obrady poprzedziło pożegnanie i podziękowania Radnym, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskali mandat posła (Grzegorz Gaża, Michał Gramatyka, Wojciech Saługa i Michał Woś) i senatora (Halina Bieda, Ewa Gawęda, Wojciech Konieczny).
W związku z tym w drodze uchwały uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej, do której wszedł, zajmując stanowisko jej Przewodniczącego, Radny Grzegorz Wolnik. W miejsce Michała Gramatyki, Przewodniczącą Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej została Radna Marta Salwierak.

Następnie Radni zajęli się bieżącymi sprawami województwa: podjęli między innymi uchwałę o przyznaniu pomocy rzeczowej w postaci oczyszczaczy powietrza dla jednostek samorządu terytorialnego, w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Sejmik zadecydował ponadto o przyjęciu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Województwem Śląskim, a regionem Hauts-de-France, który powstał w wyniku ostatniej reformy administracyjnej we Francji,
w efekcie połączenia Pikardii z Nord-Pas de Calais. Województwo Śląskie współpracuje z północną Francją od 2001 roku także
w formule trójstronnej z niemieckim partnerem Nadrenią Północną-Westfalią, realizując projekty w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Przedmiotem obrad były również uchwały o utworzeniu Obszarów Chronionego Krajobrazu „Góra Zamkowa” i „Dobra-Wilkoszyn”.
Radni złożyli także kilka interpelacji, m.in. w sprawie umiejscowienia parkingu, na którym kontrolowane będą zatrzymane transporty
z odpadami, a także w sprawie ewentualnego uruchomienia kopalni cynku i ołowiu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony