XL sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad na sesji

24 stycznia 2022 r. odbyła się 40 sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy – wszyscy uczestnicy sesji uczcili pamięć Małgorzaty Zarychty-Surówki, Radnej Sejmiku Województwa V i VI kadencji, która zmarła 16 stycznia br.


Następnie Radni przystąpili do realizacji porządku obrad. Bardzo uroczyście podsumowano Rok Górali w Województwie Śląskim.
Uchwalenie roku 2021 Rokiem Górali stanowiło ukłon w kierunku mieszkańców południa regionu za ich ciężką pracę i kultywowanie pięknych tradycji.

W ramach sesji uhonorowano także laureatów konkursu Śląskie Orły Wolontariatu.
W kategorii Wolontariusz Organizacja Pozarządowa za 2021 rok I miejsce przyznano Fundacji Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna – Podmiot Leczniczy, II miejsce Stowarzyszeniu Częstochowskie Amazonki, a III – Klubowi Młodego Wolontariusza Merit, który działa w ZSTiO Meritum w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Edukacyjnym „PRO MERITUM”.
W kategorii Wolontariusz Indywidualny za 2021 rok I miejsce przyznano pani Emilii Bielak, wolontariuszce Fundacji Park Śląski. II miejsce zajął pan Krzysztof Łojko, wolontariusz Hospicjum św. Franciszka, a III – pani Paulina Tatoń-Praciak, założyciel i koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu, który działa w Zespole Szkół w Wilamowicach.

Radni przyjęli uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030, zmian w Programie współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa.

Podczas obrad uchwalony został również apel skierowany do mieszkańców województwa o szczepienie się przeciwko COVID-19 w związku z rosnącą ilością zachorowań w Województwie Śląskim. Apel został przekazany Zarządowi Województwa, Radnym Sejmiku oraz wszystkim gminnym i powiatowym samorządom w województwie.

Przyjęto także dwa inne apele: do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o ustanowienie 16 lipca Dniem Powstań Śląskich oraz apel dotyczący podjęcia pilnych działań mających na celu wypracowanie konkretnych rozwiązań zmierzających do przywrócenia dotychczasowego stanu rzek Sztoły, Baby i Białej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony