XLI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala Sejmu podczas obrad na sesji

W ostatnim dniu lutego 2022 r. Radni Sejmiku Województwa zebrali się na sesji po raz 41. w tej kadencji

Mandat Radnego w miejsce zmarłej w styczniu Małgorzaty Zarychty-Surówki, po złożeniu ślubowania, objął Marcin Kozik.


Najważniejszym punktem obrad okazało się przyjęcie oświadczenia dotyczącego sytuacji w Ukrainie w związku z inwazją Rosji 24 lutego 2022 r. Umieszczenie takiego projektu uchwały w porządku obrad odbyło się z inicjatywy wszystkich ugrupowań politycznych reprezentowanych w Sejmiku Województwa i Radni jednogłośnie podjęli tę uchwałę.

„Władze samorządowe oraz mieszkańcy Województwa Śląskiego wyrażają solidarność z Narodem Ukraińskim w związku z rosyjską militarną agresją na suwerenną, niepodległą i demokratyczną Ukrainę. Zasada suwerenności oraz prawo do samostanowienia stanowią fundament światowego ładu
i międzynarodowego prawa. Mimo wielu wysiłków społeczności międzynarodowej Federacja Rosyjska naruszyła integralność terytorialną naszego wschodniego Sąsiada i dopuściła się niesprawiedliwej agresji na wolną Ukrainę. Gwałt dokonany na normach prawa międzynarodowego, wartościach chrześcijańskich, śmierć niewinnych ludzi musi spotkać się ze stanowczą odpowiedzią społeczności wolnych narodów i potępieniem. Ukraina jest w stanie wojny, a naród Ukraiński broni wartości najcenniejszych, które konstytuują europejski porządek. W tych trudnych chwilach wyrażamy pełną jedność z bratnim narodem i wspieramy Jego demokratycznie wybrane władze. Wyrażamy nadzieję,
że Ukraina obroni swoją wolność, niezależność i prawo do samostanowienia. Jednocześnie wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, przywódców wolnych państw świata i Unii Europejskiej, by w poczuciu solidarności i odpowiedzialności stanęli po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia
w niepodległym i suwerennym państwie i podjęły działania, które położą kres wojnie”
– czytamy w przyjętej uchwale.

Województwo udzieli także pomocy szukającym schronienia w Polsce obywatelom Ukrainy. Będzie to wsparcie dla gmin przygotowujących się na przyjęcie uchodźców.

Radni przyjęli ponadto uchwały o charakterze finansowym, a także organizacyjne dotyczące zmian składów Komisji Sejmiku i Rad Społecznych kilku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Marszałkowi. Zadecydowali również o zawarciu porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Nevada w USA, które jest kontynuacją kontaktów rozpoczętych w 2016 roku.

Gościem Radnych był także dr Janusz Jureczka, dyrektor Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu, który przybliżył zebranym historię i działalność Instytutu w związku z rocznicą 100 lat jego istnienia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony