XLII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad Sejmiku - widok na prezydium

21 marca 2022 r. odbyła się XLII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Tuż po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Sejmiku Jana Kawuloka zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć dwóch byłych Radnych Sejmiku.
18 marca br. zmarł Wojciech Zamorski, popularny dziennikarz radiowy i telewizyjny, samorządowiec, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego II, III i IV kadencji.
Marian Zembala, profesor nauk medycznych, wybitny kardiochirurg, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji, odszedł dzień później, 19 marca br.

Następnie, w części roboczej posiedzenia, Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji oraz podjęli szereg uchwał o charakterze finansowym. Przedmiotem obrad był także projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/30/6/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego, projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie przyjęcia "Karty Praw Rodziny". Wszystkie uchwały rozpatrywane na sesji zostały podjęte.

Tradycyjnie Radnym zostało także przekazane sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami; kilkoro Radnych złożyło interpelacje i zapytania w sprawach ważnych dla swoich wyborców.

Kolejną sesję Sejmiku zaplanowano na 25 kwietnia br.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony