XLIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala Sejmu Śląskiego podczas obrad na sesji

25 kwietnia 2022 r. odbyła się kolejna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Wszyscy uczestnicy sesji przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy i krótką modlitwą uczcili pamięć górników i ratowników górniczych, którzy ponieśli śmierć w tragicznych wypadkach, do których doszło w kopalni Pniówek w Pawłowicach i Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju.

Sejmik Województwa Śląskiego uhonorował pośmiertnie zmarłego w lutym profesora Zygmunta Woźniczkę złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Zygmunt Woźniczka był wieloletnim pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego, dyrektorem Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, autorytetem w zakresie wiedzy o Powstaniach Śląskich. Odznaczenie odebrała obecna na sesji wdowa po zmarłym profesorze.

Następnie Radni przeszli do części roboczej posiedzenia, w której podjęto uchwały o charakterze finansowym, zdecydowano o połączeniu spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Leczniczym „Bucze” w Górkach Wielkich, a po długiej dyskusji podjęto uchwałę o likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi. Powodem takiej decyzji było coraz mniejsze zainteresowanie profesją pracownika socjalnego, a co za tym idzie malejąca liczba słuchaczy Kolegium.

Radni podjęli ponadto uchwałę o wprowadzeniu wspólnej obsługi informatycznej w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, przyjęli Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2018-2021 za lata 2020-2021 oraz przyjęli ten program na kolejne lata: 2022-2025. Radni dokonali także uzupełnienia składu sejmikowej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej oraz zapoznali się z informacją w sprawie realizacji programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” w 2021 roku i informacją o działalności w 2021 roku Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony