XLIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad Sejmiku Województwa

24 października 2022 r. Radni Sejmiku VI kadencji obradowali podczas 49. sesji

Radni skupili się na sprawach finansowych i edukacyjnych, a także rozpatrzyli skargę na bezczynność Marszałka Województwa Śląskiego.

Na prośbę Marszałka Jakuba Chełstowskiego do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o przekazanie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA na rzecz Samorządu Województwa Śląskiego – apel został przyjęty jednogłośnie.

Czytamy w nim: „Województwo Śląskie jako jeden z kluczowych akcjonariuszy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (…) od wielu lat wspiera rozwój śląskiego lotniska, tym samym doceniając strategiczne znaczenie branży lotniczej. (…) Dzięki transportowi lotniczemu zwiększa się aktywność gospodarcza w Województwie Śląskim. (…) Apelujemy zatem do Pana Premiera o podjęcie działań mających na celu przekazanie albo ewentualnie zbycie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, będących w posiadaniu podmiotów zależnych od Skarbu Państwa, na rzecz Samorządu Województwa Śląskiego. Zapewni to harmonijny rozwój Województwa Śląskiego, sąsiednich województw oraz całego Kraju”.

Ponadto zgodnie z art. 27c ust.12 ustawy o samorządzie województwa Przewodniczący Jan Kawulok przedstawił Sejmikowi Województwa Śląskiego informację o oświadczeniach majątkowych Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego złożonych w 2022 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony