XLV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

umws20220620_sesja_tz038.jpg

Ostatnia przed wakacjami sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się 20 czerwca 2022 r.

Przed rozpoczęciem obrad na westybulu przed wejściem do Sali Sejmu Śląskiego odsłonięto tablicę upamiętniającą bohaterów Powstań Śląskich 1919-1921 i setną rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

Marszałek Jakub Chełstowski podkreślił, że „odsłonięcie tej tablicy właśnie 20 czerwca, w Narodowym Dniu Powstań Śląskich, ma wymiar szczególny. Wykonaliśmy ogromną pracę, by pamięć o powstańcach była żywa”.

Następnie na Sali Sejmu Włodzimierz Czechowski reprezentujący Związek Kombatantów RP przekazał na ręce marszałka historyczny sztandar Związku Powstańców Śląskich Grupy Panewniki. Sztandar trafi do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Dopełnieniem uroczystości było nadanie złotych Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego Czesławowi Sobierajskiemu i Józefowi Pokojskiemu, a srebrnej Odznaki – Jakubowi Pokojskiemu.

Część robocza sesji poświęcona była przede wszystkim debacie o „Raporcie o stanie województwa za 2021 rok”, uchwale w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2021 rok oraz uchwałom w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Śląskiego wotum zaufania i absolutorium.
Na sesji obecnych było 43 radnych. Wszystkie trzy uchwały zostały podjęte.
Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 25 radnych, przeciw było 15, a wstrzymało się 3 radnych. Sprawozdania roczne przyjęto następującym stosunkiem głosów: 26 „za”, 13 „przeciw” i 3 wstrzymujące się (jedna osoba nie oddała głosu), a absolutorium zostało Zarządowi udzielone 26 głosami „za”, 15 „przeciw” i 1 wstrzymującym się (jedna osoba nie oddała głosu).

Radni zajęli się następnie bieżącymi sprawami z zakresu finansów województwa, gospodarki nieruchomościami i drogownictwa. Uchwałą Sejmiku dokonano także zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Radni zapoznali się z informacją o „Ocenie zasobów pomocy społecznej. Województwo Śląskie 2022” oraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Województwa w okresie pomiędzy sesjami, a następnie złożyli interpelacje i zapytania.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony