XV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala obrad podczas XV sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

Kolejna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się 18 listopada br.

Sesję poprzedziło uhonorowanie Witolda Bańki, szefa Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

"Droga jaką przeszedł Witold Bańka od odnoszącego sukcesy sportowca, przez ministra sportu po Przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej dowodzi nie tylko wybitnego talentu ale i niezwykłej pracowitości. Pracowitość to zresztą cecha wielu mieszkańców naszego regionu, dlatego też minister Bańka jest najlepszym ambasadorem naszego województwa” – powiedział Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Odznaki Honorowe wręczono także podczas samej sesji zasłużonym działaczom Polskiego Czerwonego Krzyża – Radni postanowili im w ten sposób podziękować w ramach obchodów jubileuszu stulecia tej organizacji.

Jednym z najważniejszych momentów w trakcie sesji było zaprzysiężenie nowych Radnych. W miejsce osób wybranych 13 października br. do parlamentu, tj. Haliny Biedy, Grzegorza Gaży, Ewy Gawędy, Michała Gramatyki, Wojciecha Koniecznego, Wojciecha Saługi i Michała Wosia w sejmikowych ławach zasiedli odpowiednio: Marek Bieniek, Przemysław Wydra, Jarosław Szczęsny, Alina Bednarz, Gabriela Łacna, Iwona Jelonek i Stanisław Jaszczuk.

Po uzupełnieniu składu Sejmiku przystąpiono do głosowań w sprawach finansowych, przyjęto uchwały dostosowujące do reformy edukacji status podlegających województwu szkół w Raciborzu, Goczałkowicach-Zdroju, Istebnej, Jastrzębiu-Zdroju, Kamieńcu, Orzeszu, Rabce-Zdroju, Skoczowie, Jaworzu, Kuźni Raciborskiej, Krupskim Młynie i Radzionkowie, a także przyjęto Program współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

W drodze odpowiednich uchwał przyjęto również zmiany w składach poszczególnych Komisji sejmikowych. Kolejna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbędzie się 16 grudnia br.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony