XVI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala obrad podczas sesji Sejmiku

XVI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 16 grudnia br. była sesją budżetową i świąteczną

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2030 oraz budżet województwa na 2020 rok.

Wydatki w przyszłorocznym budżecie mają wynieść 1,954 mld zł, dochody natomiast 1,823 mld zł. Budżet mają zrównoważyć przychody
w kwocie 243,2 mln zł. Mają być one pokryte głównie kredytem bankowym w wysokości ok. 196,7 mln zł.

W 2020 roku największe środki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 834 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (199,5 mln zł), oświatę i wychowanie (115,5 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (175,4 mln zł), kulturę fizyczną
(37,3 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 88,2 mln zł).

Jedną z największych inwestycji, na którą zapisano środki w budżecie województwa śląskiego jest projekt przebudowy Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Na modernizację i rozbudowę tego obiektu przeznaczono 131 mln zł.

Nowy budżet dla regionu zdominował grudniową sesję Sejmiku Województwa Śląskiego, jednak w jej trakcie Radni podjęli kilka istotnych uchwał – ustanowili rok 2020 Rokiem Stulecia Wybuchu II Powstania Śląskiego, zmienili nazwę wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach na Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego i przyjęli jego statut, wyrazili zgodę na nieprzystąpienie województwa do spółki powstałej z przekształcenia „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, zaktualizowali Program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

W zakresie spraw organizacyjnych sejmiku Radni zdecydowali o kontynuacji działalności doraźnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” oraz powołali nową doraźną Komisję ds. Klimatu, w skład której weszło 10 Radnych.


Po sesji odbyła się uroczystość wręczenia przez harcerzy i harcerki ze Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskiego Światła Pokoju władzom regionu, Radnym i zaproszonym gościom. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje światło od słowackich skautów. W tym roku skauci ze Słowacji przekazali Betlejemskie Światło Pokoju polskim harcerzom podczas uroczystości w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony