XVII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala obrad podczas XVII sesji Sejmiku

13 stycznia br. odbyła się XVII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Rozpoczęcie sesji poprzedził występ artystów skupionych wokół Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, którzy przebywają w województwie śląskim w ramach projektu „Kolędnicy z Żytomierza”.

Następnie przystąpiono do procedowania uchwał – dwie pierwsze podjęte uchwały dotyczyły ogłoszenia roku 2020 Rokiem św. Jana Sarkandra, pochodzącego ze Skoczowa kapłana i męczennika, oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego w związku z zakończeniem trwającego od 19 lat procesu jego beatyfikacji.

Radni przyjęli także uchwałę o zatwierdzeniu do realizacji projektów z pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zabezpieczono na ten cel ponad 9 milionów złotych), a także dokonali wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie.

W trakcie obrad złożono gratulacje Radnej Alinie Nowak, powołanej na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a pod koniec sesji Radni tradycyjnie złożyli na ręce Przewodniczącego Sejmiku interpelacje w sprawach istotnych dla swoich wyborców. Kolejna sesja zaplanowana jest na 10 lutego br.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony