XXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala Sejmu podczas obrad na sesji

XXII Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się 31 sierpnia br. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną w czasie sesji ponownie wykorzystano środki porozumiewania się na odległość.

Radni podjęli szereg uchwał w sprawach finansowych, m. in. udzielili pomocy finansowej dla miasta Jasło w województwie podkarpackim, przeznaczonej na wsparcie osób poszkodowanych w związku z zalaniami i podtopieniami wskutek intensywnych opadów deszczu w czerwcu br., a także przyznali pomoc rzeczową w postaci oczyszczaczy powietrza dla jednostek samorządu terytorialnego (w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”).

Sejmik uchwalił również nowe Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego, przyjął stanowisko w sprawie powołania Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego oraz przyjął oświadczenie w sprawie nadania Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach - "Katowice Airport" imienia Wojciecha Korfantego.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2018-2021 i z informacją o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku; złożyli również kilka interpelacji w sprawach istotnych dla mieszkańców województwa.

Kolejna sesja Sejmiku zaplanowana jest na 21 września br.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony