XXIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala Sejmu podczas obrad - Marszałek Województwa przemawia z mównicy

XXIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się 21 września br.

Radni podjęli uchwały dotyczące bieżących spraw finansowych, dokonano także aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” oraz podjęto uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ulic Sybiraków oraz Żorskiej na terenie miasta Rybnika.

Bezwzględną większością głosów Radni wojewódzcy wyrazili zgodę na zawarcie Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Krajem Morawsko-Śląskim (Republika Czeska).

Obrady zostały rozszerzone o dwa punkty. Uchwała w sprawie ograniczenia populacji zwierząt (dzików na terenie powiatów będzińskiego, zawierciańskiego, tarnogórskiego i myszkowskiego) została przyjęta po krótkiej dyskusji. Radni podjęli także uchwałę – oświadczenie, w którym wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją społeczno-polityczną w Republice Białorusi po wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 roku.

Do końca roku zaplanowano jeszcze trzy sesje Sejmiku Województwa: 19 października, 16 listopada i 14 grudnia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony