XXIV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

widok sali obrad podczas Sesji Sejmiku

XXIV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego miała miejsce w dniu 19 października 2020 r.

W sesji Sejmiku Województwa Śląskiego uczestniczyło 44 Radnych. Posiedzenia w dalszym ciągu, ze względu na sytuację epidemiczną, mają formę hybrydową.

Jednym z najważniejszych punktów tych obrad było głosowanie nad uchwałą przyjmującą Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, a jej postawienie pod obrady Sejmiku było poprzedzone konsultacjami społecznymi (wpłynęło 1066 opinii).

Radni przyjęli także uchwały o zmianach w tegorocznym budżecie województwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030. Zdecydowano także o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu (związanej z przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa) i powierzeniu organizatorowi publicznego transportu zbiorowego zadania własnego Województwa Śląskiego. Powierzono także Województwu Opolskiemu zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Racibórz – Kędzierzyn-Koźle i Częstochowa – Opole.

W sferze współpracy międzynarodowej podjęto uchwałę o kontynuacji już dwudziestoletniej współpracy z krajem związkowym Nadrenia – Północna Westfalia. Oficjalne podpisanie porozumienia planowane jest na listopad br.

Radni zapoznali się również z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Województwa Śląskiego za rok szkolny 2019/2020 oraz informacją Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego o oświadczeniach majątkowych Radnych Sejmiku oraz Marszałka Województwa Śląskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony