XXV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

widok sali obrad podczas sesji Sejmiku

16 listopada odbyła się przedostatnia w tym roku sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

Radni podjęli m.in. uchwały dotyczące zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w tegorocznym budżecie oraz pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie.

Wolą radnych, po trwającej ponad godzinę dyskusji, Województwo Śląskie przystąpiło do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich.

Radni przyjęli także Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030. Uchwała w praktyce oznacza realizację programów społecznych, m.in. „Posiłek w domu i w szkole” i „Karta Dużej Rodziny”, a także programów dotyczących pomocy bezdomnym oraz osobom wykluczonym społecznie i zawodowo. Strategia określa również zasady przyznawania świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych.
Przedmiotem obrad było także przyjęcie Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Radni zdecydowali o zmianach w statutach szpitali: Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Rybniku oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w tym mieście, a także Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.

Ostatni rozpatrywany projekt uchwały – w sprawie stanowiska dotyczącego sprzeciwu wobec ograniczania praw kobiet – został przez radnych w głosowaniu odrzucony i uchwała nie została podjęta.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony