XXVII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala obrad podczas sesji Sejmiku - wystąpienie marszałka województwa dot. Pakietu dla turystyki

Pierwsza w 2021 roku sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się 25 stycznia.

Radni rozpoczęli obrady od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego profesora Franciszka Kokota, nestora śląskich lekarzy, współtwórcy polskiej nefrologii i wybitnego nauczyciela pokoleń specjalistów.

Następnie radni przyjęli protokoły z poprzednich sesji Sejmiku, a także podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok oraz w sprawie nadania statutu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach.

Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski, zaprezentował Śląski Pakiet dla Turystyki – odpowiedź samorządu województwa na kryzys w branży. Kwota pomocy w bieżącym roku wyniesie 84 miliony złotych.

Radni złożyli również interpelacje i zapytania w kwestiach ważnych dla swoich wyborców.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony