XXXI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala Sejmu Śląskiego podczas obrad Sejmiku

19 kwietnia 2021 r. odbyła się kolejna Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

W sesji brało udział 44 z 45 radnych.

Radni podjęli uchwały dotyczące spraw finansowych, uchwałę w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza
w 2021 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie przy Alei Pokoju 44.
Przyjęto także protokoły z dwóch sesji Sejmiku, które odbyły się w marcu br.

Radni zdecydowali o rozszerzeniu porządku obrad o projekt uchwały w sprawie apelu dotyczącego utworzenia na terenie województwa śląskiego oddziału chorób zakaźnych dla dzieci. Ze zrozumieniem spotkało się uzasadnienie do projektu tej uchwały:

„Mimo tendencji z ostatnich lat polegających na ograniczaniu liczby oddziałów zakaźnych sytuacja związana z pandemią COVID-19 wyraźnie pokazała, że tendencja ta powinna zostać odwrócona i jak najbardziej zasadnym jest stworzenie pewnej liczby łóżek zakaźnych także dla najmłodszych pacjentów. Spodziewamy się przez to poprawy dostępu do tych, bardzo obecnie potrzebnych, usług medycznych.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok wraz z Marszałkiem Jakubem Chełstowskim oraz całym Zarządem Województwa złożyli gratulacje na ręce radnego Józefa Kubicy, który objął w tym miesiącu stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Pozostałą część sesji wypełniły sprawozdania i raporty z wykonywania zadań i programów realizowanych przez województwo, a także interpelacje i zapytania radnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony