XXXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad - prezydium Sejmiku, na ekranie radni biorący udział w sesji zdalnie

24 maja 2021 r. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego wzięli udział w XXXII sesji Sejmiku

W dalszym ciągu sesje, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, odbywają się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W porządku obrad znalazły się m.in. punkty dotyczące podjęcia kilku uchwał o charakterze finansowym. Radni wyrazili zgodę na utworzenie dwóch szkół branżowych I stopnia specjalnych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Jaworzu i Kuźni Raciborskiej oraz na połączenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ze spółką OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu. Połączenie spółek ma przyczynić się do stworzenia silnego ośrodka psychiatrii dziecięcej w regionie i powstania korzyści z optymalnego zagospodarowania powierzchni, a także zmniejszyć koszty funkcjonowania. Radni ponadto zdecydowali o zamiarze likwidacji filii bibliotek pedagogicznych: w Kłobucku, Tarnowskich Górach, Dąbrowie Górniczej oraz Raciborzu.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Meandry rzeki Odry” oraz rozpatrzyli dwie skargi: na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na Marszałka Województwa Śląskiego.

Radni postanowili także zaapelować do Senatu RP w sprawie procedowania ustawy z dnia 4 maja 2021 roku o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom. Opóźnienie ratyfikacji wspomnianej decyzji Rady mogłoby spowodować zaburzenia we wdrażaniu całego budżetu Unii Europejskiej, w tym również brak możliwości uruchomienia Funduszu Odbudowy.

Sejmik podjął również uchwałę w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2020 roku oraz zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Gościem Radnych na XXXII sesji Sejmiku był Jacek Kleszczewski, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który podsumował współpracę z Samorządem Województwa Śląskiego i omówił plany na 2021 rok.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony