XXXV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu Śląskiego podczas sesji Sejmiku

30 sierpnia 2021 r. po wakacyjnej przerwie obradował Sejmik Województwa Śląskiego

Radni podjęli uchwały, w których zdecydowali m. in. o wyrażeniu zgody na utworzenie w Zawierciu Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, o ustaleniu przebiegu 32 istniejących dróg wojewódzkich, a także o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

Sejmik w ślad za podjętymi w maju br. uchwałami intencyjnymi w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotek pedagogicznych w Kłobucku, Tarnowskich Górach, Dąbrowie Górniczej oraz Raciborzu ostatecznie zdecydował o ich zlikwidowaniu.

Radni Województwa Śląskiego przychylili się również do wniosku marszałka Jakuba Chełstowskiego w sprawie poparcia współpracy Województwa Śląskiego z Miastem Bytom w celu przejęcia Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu. Radni wyrazili nadzieję, że wspólne działania samorządu pozwolą zapobiec postępującej degradacji tego obiektu oraz podjąć rozmowy z właścicielem nieruchomości
i uratować ten zabytkowy kompleks, wyjątkowe świadectwo industrialnej przeszłości.

Sesję Sejmiku poprzedziły wystąpienia prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – Henryka Olszewskiego i Sebastiana Chmary, którzy mówili o perspektywach współpracy Województwa Śląskiego z PZLA. Planowana współpraca może objąć bardzo szeroki zakres i będzie skupiała się nie tylko na organizacji międzynarodowych imprez na Stadionie Śląskim, ale także na rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej w województwie. Projekt ma mieć charakter długofalowy, a współpraca planowana jest na okres 8-10 lat.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony