XXXVI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad na sesji

20 września 2021 r. odbyła się kolejna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Radni podjęli szereg uchwał o charakterze finansowym, m. in. przyznali dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2021 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego, a także udzielili pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku”.

Sejmik podjął również decyzję o likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oraz przyjął pięć uchwał w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych statutów jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa.

 

Sesję poprzedziły uroczyste wydarzenia: marszałek Jakub Chełstowski został uhonorowany w podzięce za wsparcie udzielone Operze Śląskiej w Bytomiu, dzięki któremu zostanie ona kompleksowo zmodernizowana. Pod koniec maja podpisano wartą 56 mln zł umowę na sfinansowanie inwestycji, której realizacja odbywa się przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Uroczystość uświetnili śpiewacy współpracujący z Operą Śląską: Gabriela Gołaszewska (sopran) i Stanislav Kuflyuk (baryton).

Przed sesją nagrodzono także młodych sportowców z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. W dowód uznania za osiągane wyniki otrzymali oni dyplomy i upominki. Uczestnicy sesji mogli także zapoznać się z prezentacją na temat szkoły. Placówka prowadzi szkolenie w zakresie pływania, lekkoatletyki i zapasów, a jej absolwentką jest m. in. Justyna Święty-Ersetic, wybitna biegaczka, złota medalistka tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio, ambasadorka Województwa Śląskiego.

Przed obradami zaprezentowano także dokonania Społecznej Pracowni Digitalizacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej i nagrodzono wolontariuszy, którzy wykonali ogromną pracę i wytworzyli około 25% zasobów skanów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony