XXXVII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad na sesji

W dniu 18 października 2021 r. miała miejsce sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Obrady Sejmiku Województwa zdominowało podjęcie uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030 oraz w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2021 rok. Zmiany w WPF dotyczyły m.in. inwestycji kolejowych, a zmiany budżetowe polegały m.in. na przesunięciu kwoty 2,7 mln zł na inwestycje i bieżące potrzeby Parku Śląskiego. Obydwie uchwały zostały podjęte.

Oprócz tego zadecydowano o zmianie w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2021 rok, powierzono organizatorowi publicznego transportu zbiorowego zadanie własne Województwa Śląskiego, dokonano zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie oraz podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.

Radni zapoznali się również z informacją Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego o oświadczeniach majątkowych Radnych Sejmiku oraz Marszałka Województwa Śląskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych, a także z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Województwa Śląskiego za rok szkolny 2020/2021.

Kolejną sesję Sejmiku zaplanowano na 15 listopada br.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony