XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala Sejmu Śląskiego podczas obrad na sesji

Przedostatnia w 2021 roku sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się 15 listopada

Na początku sesji Radni Sejmiku uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 14 listopada w wieku prawie 103 lat paulina ojca Jerzego Tomzińskiego, który trzykrotnie pełnił funkcję przeora klasztoru paulinów na Jasnej Górze.

W części roboczej podjęto m.in. szereg uchwał o charakterze finansowym, przyjęto Program współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2022
, rozpatrzono skargę na działalność Marszałka Województwa Śląskiego.
Radni postanowili także uregulować kwestie wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego oraz ustalić wysokości diet i zasad ich wypłacania radnym Województwa Śląskiego.

Sejmik w drodze uchwały ogłosił również rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim, co powinno przyczynić się
do popularyzacji tradycyjnego rzemiosła i stanowić inspirację do podejmowania partnerstwa przy organizacji inicjatyw i wydarzeń, wpłynąć na atrakcyjność regionu i poprawić jakość życia mieszkańców. Ustanowienie roku 2022 Rokiem Rzemiosła uświetni jubileusz stulecia powstania Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, o czym mówił zaproszony na sesję
prof. dr hab. Jan Klimek, Prezes Zarządu Izby.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony