Zarząd w pełnym składzie

Ilustracja do artykułu 4209.jpg

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik została członkiem Zarządu Województwa Śląskiego oraz radną Sejmiku Województwa Śląskiego

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego stosunkiem głosów: 28 za, 12 przeciw, 1 wstrzymujący się przegłosowali kandydaturę zgłoszoną na wakat po Kazimierzu Karolczaku.

Ochęduszko-Ludwik została również radną wojewódzką – wcześniej pełniła tę funkcję w Sejmiku drugiej i czwartej kadencji. Małgorzata Ochęduszko-Ludwik jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania potencjałem społecznym oraz zarządzania projektami europejskimi.

W latach 1994-1998 była wiceprezydentem Będzina, a w latach 1998-2002 wicestarostą powiatu będzińskiego. W latach 1994-2002 pełniła funkcję radnej Miasta Będzina. Jako radna Sejmiku Województwa Śląskiego była przewodniczącą Komisji polityki społecznej i ochrony zdrowia, a w latach 2010-2014 przewodniczącą klubu radnych SLD. Od 2003 do 2006 roku była pełnomocnikiem Wojewody Śląskiego do spraw równości kobiet oraz uzależnień. W latagh 2010-2014 sprawowała funkcję naczelnika Wydziału Polityki Społecznej w Sosnowcu, a od 2015 naczelnika Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej w Czeladzi.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony