I sesja Sejmiku VII kadencji

sala Sejmu - widok z oddali w ławach zasiadają ludzie

6 maja 2024 roku podczas I sesji zainaugurowano VII kadencję Sejmiku Województwa Śląskiego

Nowo wybrani radni odebrali z rąk Komisarza wyborczego zaświadczenia o wyborze.
Posiedzenie otworzyła radna Senior Maria Nowak. Wszyscy radni złożyli ślubowanie.

Podczas sesji wybrano nowe władze Województwa Śląskiego.
Na Przewodniczącego Sejmiku zgłoszono dwie kandydatury: Jacka Jarco reprezentującego Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni i Jana Kawuloka reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość. W wyniku tajnego głosowania Jacek Jarco uzyskał wymaganą większość – 27 głosów i tym samym został nowym Przewodniczącym Sejmiku. Jego kontrkandydat otrzymał 18 głosów. Następnie rozszerzono porządek obrad o uchwałę dotyczącą wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku. W tajnym głosowaniu Sejmik zdecydował, że funkcje te obejmą: radna Alina Bednarz, radny Stanisław Gmitruk i radny Mirosław Mazur.

Po wybraniu Prezydium Sejmiku wprowadzono do porządku obrad punkt dotyczący wyboru Marszałka Województwa Śląskiego. Na to stanowisko zgłoszono dwie kandydatury: Wojciecha Saługi (KO) i Jana Chrząszcza (PIS). W wyniku tajnego głosowania Wojciech Saługa uzyskał wymaganą większość – 29 głosów i tym samym został nowym Marszałkiem Województwa,  drugi kandydat otrzymał 16 głosów.
Następnie w tajnych głosowaniach, z rekomendacji Marszałka, wybrano Wicemarszałków Województwa Śląskiego: Bartłomieja Sabata i Grzegorza Boskiego, a na członków Zarządu Województwa: Joannę Bojczuk i Rafała Adamczyka.

Porządek posiedzenia uzupełniony został o powołanie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów, której przewodniczącą została Urszula Koszutska oraz powołanie Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Stanisław Baczyński.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony