Dla niepełnosprawnych

Kontakt

 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
  Referat ds. osób niepełnosprawnych
  Ligonia 46 /siedziba - ul. Reymonta 24 Katowice
  tel: +48 (32) 77 40 953, 954 +48 (32) 77 40 906
  godz.: 7:30 - 15:30
  email: wydz.zdrowia@slaskie.pl

 

 • Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Jan Zieliński
  siedziba: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, nr pokoju: A038
  adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
  tel: +48 (32) 77 40 638
  email: niepelnosprawni@slaskie.pl

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym

 • Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych
  oraz Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata: 2017 – 2022
 • Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Dofinansowanie do robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • Wydarzenia i imprezy na rzecz osób niepełnosprawnych

Więcej informacji odnośnie działań na rzecz osób niepełnosprawnych można uzyskać
na stronie internetowej niepelnosprawni.slaskie.pl

 

Komunikacja w języku migowym

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego istnieje możliwość obsługi klientów posługujących się językiem migowym przez wykwalifikowanego i znającego problemy środowiska osób niesłyszących, tłumacza języka migowego – pracownika Referatu ds. osób niepełnosprawnych Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • email: adlesniak@slaskie.pl
 • SMS na numer telefonu komórkowego: 669 983 259
 • osobiście: Referat ds. osób niepełnosprawnych Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
  Reymonta 24 Katowice, nr pokoju: 408 a

Usługa jest bezpłatna dla osoby niesłyszącej w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony