II sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad na sesji Sejmiku - widok z oddali

20 maja 2024 r. odbyła się II sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Po rozpoczęciu sesji podziękowania i gratulacje złożono dotychczasowej radnej Katarzynie Stachowicz, która objęła mandat Posłanki RP.

Następnie Sejmik dokonał zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024 - 2035 oraz zmian budżetu i w budżecie Województwa na 2024 rok. Radni zdecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej Miastu Bytom, przeznaczonej na wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadku, do którego doszło w KWK Bobrek w dniu 26 marca 2024 roku. Sejmik przyznał dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Zdecydował również o przekształceniu szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu polegającym na utworzeniu dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Radni wyrazili także zgodę na zbycie części nieruchomości położonej w Katowicach w drodze darowizny na rzecz Gminy Katowice. Sejmik podjął uchwałę w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2023 roku.

Podczas sesji w wyniku głosowań ukonstytuowały się składy następujących Komisji stałych Sejmiku Województwa Śląskiego:

- Komisji Edukacji, Nauki i Kultury - Przewodnicząca Lucyna Ekkert,

- Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia - Przewodnicząca Aleksandra Poloczek,

- Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich - Przewodniczący Marek Bieniek,

- Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego - Przewodniczący Grzegorz Wolnik,

- Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - Przewodniczący Maciej Kolon,

- Komisji Statutowo-Regulaminowa - Przewodnicząca Dorota Tobiszowska,

- Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej - Przewodniczący Bronisław Karasek,

- Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej - Przewodniczący Paweł Kobyliński,

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Przewodniczący Rafał Ryplewicz.

Dokonano także wyboru członków Komisji doraźnych:

- Komisja "Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego" - Przewodniczący Jan Chrząszcz,

- Komisja ds. Projektów Rządowych - Przewodnicząca Ewa Chmielorz.

Na sesji wybrano delegatów Województwa Śląskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Karaska i Rafała Ryplewicza.

Ponadto radni postanowili zaapelować do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie pilnych działań dotyczących podpisania ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, nadającej śląskiemu status języka regionalnego. Przyjęto również oświadczenie dotyczące budowy linii 170 Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony