XIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala Sejmu podczas obrad na XIX sesji Sejmiku

XIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się 20 kwietnia br. Ze względu na okoliczności związane z epidemią Radni częściowo obradowali zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Sejmik Województwa zadecydował miedzy innymi o przeznaczeniu 62 mln zł z budżetu województwa śląskiego na wsparcie służby zdrowia w regionie, przyjmując propozycję Zarządu Województwa. Marszałek Jakub Chełstowski zaproponował przeznaczenie 27 mln zł na ustabilizowanie sytuacji finansowej szpitali, 21 mln zł na niezbędne inwestycje w służbie zdrowia i 12 mln zł na walkę z koronawirusem. Wspomniane działania mają pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa i złagodzeniu skutków epidemii.

Ponadto na sesji podjęto uchwały w sprawie utworzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Panteon Górnośląski w Katowicach i nadania jej statutu. Podpisanie umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia Panteonu Górnośląskiego nastąpiło 18 lutego 2020 roku w podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach w obecności premiera RP Mateusza Morawieckiego. Przedmiotem działalności Panteonu Górnośląskiego w Katowicach ma być zachowywanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Górnego Śląska po I Wojnie Światowej oraz inicjowanie działań o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym w tym zakresie, a także uczczenie pamięci osób zasłużonych dla polskości ziem Górnego Śląska. Instytucję współprowadzić będą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezja Katowicka, Województwo Śląskie i miasto Katowice.

Radni podjęli także decyzję w kwestii udzielenia pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu w wysokości 3 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie”. Inwestycja obejmuje roboty budowlane i zakup wyposażenia dla oddziałów szpitala. Łączna kwota przekazana na tę inwestycję to 6 mln zł. Pierwsza część w wysokości 3 mln zł została przekazana w 2019 roku.

Podjęto również uchwały w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach, a także uchwały dotyczące zmian w składach niektórych komisji sejmikowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony