XXIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

widok slajdu z prezentacji - Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST)

11 marca br. odbyła się XXIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sesja została zwołana w trybie art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1668) na wniosek 12 radnych Sejmiku zrzeszonych w Klubie Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Wnioskodawcy ujęli w porządku obrad tej sesji punkt dotyczący informacji Zarządu Województwa Śląskiego na temat stanu prac nad opracowaniem projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego oraz punkt, w którym przewidziano dyskusję i zapytania radnych dotyczące przedstawionej informacji.

Informację o Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego zaprezentowali Marszałek Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Wojciech Kałuża, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Małgorzata Staś, wicedyrektor tego Departamentu Stefania Koczar-Sikora, a także eksperci z firmy PwC i prof. UE dr hab. Adam Drobniak, dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

W dyskusji udział wzięli radni sejmiku obecni na sesji oraz goście, m. in. posłanka Monika Rosa, posłowie: Mirosław Suchoń, Jerzy Polaczek, Michał Gramatyka, Krzysztof Gadowski, Wojciech Saługa, posłowie do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht i Łukasz Kohut, senator Halina Bieda. Pewne wątpliwości wyjaśnił Przewodniczący sejmikowej doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu, radny Jarosław Szczęsny.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony