XXVI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala obrad podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

Świąteczna oraz budżetowa sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

26. sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, która odbyła się 14 grudnia br., była sesją świąteczną oraz budżetową, poświęconą przede wszystkim uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030 oraz budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok.

Obie uchwały, pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbą Obrachunkową na początku grudnia, zostały podjęte podobnym stosunkiem głosów (WPF: 27 głosów „za”, 17 „wstrzymujących się”, 0 „przeciw”; budżet: 26 głosów „za”, 18 „wstrzymujących się”, 0 „przeciw”). W budżecie na 2021 rok 39,6% wydatków to wydatki majątkowe. Kluczowe zaplanowane inwestycje to modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego, które będzie funkcjonowało jako Śląski Park Nauki, oraz realizacja projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich, modernizacja Opery Śląskiej i projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” skierowany do przedsiębiorców.

Podczas sesji przyjęto także uchwały rocznicowe – 2021 rok będzie Rokiem Górali Województwa Śląskiego oraz Rokiem Stulecia Wybuchu III Powstania Śląskiego.

Radni przyjęli również oświadczenie dotyczące wsparcia branży turystycznej z terenu Województwa Śląskiego. Branża ta ucierpiała w warunkach pandemii koronawirusa, dlatego w pierwszym kwartale 2021 roku wsparcie uzyskają gminy górskie, a w drugim – gminy jurajskie. Kwota pomocy to 100 milionów zł. 

Zgodnie z sejmikową tradycją, początek sesji poświęcony był przekazaniu przez śląskich harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju. Ze względu na panującą sytuację, symbolicznego przekazania Światła dokonała Harcmistrz Anna Peterko, Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP. Na zakończenie sesji zebrani odśpiewali kolędę "Wśród nocnej ciszy".

Złotymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego uhonorowano Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta "Bytom" im. Józefa Słodczyka oraz Juliusza Ursyn-Niemcewicza, artystę Opery Śląskiej w Bytomiu. 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony