XXVIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad na sesji

Kolejna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się 15 lutego br.

Radni Sejmiku obradowali w pełnym składzie – podjęli kilka uchwał w sprawach dotyczących gospodarki finansowej województwa, a także przyjęli stanowisko – poparcie dla utworzenia Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat oraz rozpatrzyli skargę na Zarząd Województwa Śląskiego.

Sejmik Województwa zdecydował ponadto o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 8 mln zł dla gmin związanych z turystyką, które ucierpiały w związku z trudną sytuacją związaną z pandemią SARS-CoV-2.
Planowane działania samorządu województwa w obszarze turystyki mają na celu wzrost konkurencyjności regionu, przez wsparcie funkcjonowania branży turystycznej udzielone w formie pomocy finansowej dla gmin, w szczególności tych położonych w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim.

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego powołali również doraźną Komisję ds. Transformacji Regionu, która będzie funkcjonować od 1 marca br. do końca roku 2022. Przedmiotem działania komisji ma być opiniowanie, wspieranie i inicjowanie działań związanych z transformacją regionu oraz podejmowanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Chęć pracy w Komisji zgłosiło 12 radnych, funkcję jej Przewodniczącego objął radny Jarosław Szczęsny, a jego Zastępcą został radny Marek Gzik.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony